Modularni verižni eksperiment

Sodelujoče institucije:
Pedagoška fakulteta Univerza v Ljubljani
Mice družba za trženje prostora in storitev d.o.o.
Javni zavod Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Višja strokovna šola

Trajanje projekta:
marec-julij 2017

Kratek opis projekta (Modularni verižni eksperiment – MoVE)

Projekt MoVE izhaja iz več kot dest let trajajočega projekta Verižni eksperiment, pri katerem med drugimi ves čas sodeluje tudi UL, Pedagoška fakulteta (www.pef.uni-lj.si) . Verižni eksperiment (www.verizni.si) je skupek naprav, ki se poganjajo ena za drugo, tako da prejšnja sproži naslednjo, po principu podiranja domin. Kroglica na koncu delovanja ene naprave sproži delovanje naslednje. Verigo sestavljajo neodvisne naprave, v katere je vgrajenih veliko zanimivih pojavov in prikazujejo različne fizikalne zakonitosti. V projektu MoVE sodelujemo s podjetjem MICE d.o.o. in Višjo strokovno šolo na Šolskem centru Srečka Kosovela Sežana (www.vss-sezana.si). Namen skupnega projekta je razvoj novega team building koncepta, ki je na slovenskih tleh še nepoznan. Verižni eksperiment preobražamo v modularno obliko, prilagojeno za izvedbo team building programov in komunikacijskih delavnic.
Z blagovno znamko Team building lab (teambuildinglab.si) podjetja Mice d.o.o. že nekaj let sodelujemo pri izvajanju team building delavnic. Za skupine do največ 40 oseb uporabljamo Demo verigo, ki jo na Pedagoški fakulteti vzdržujemo za promocijo Verižnega eksperimenta. Delavnice izvajamo tako, da sodelujoče razdelimo v več manjših skupin, od katerih se vsaka ukvarja za eno napravo. V skupinah morajo ugotoviti, kako njihova naprava deluje, testirati njeno delovanje in končno naprave povezati, da bo vsaka sprožila naslednjo v verižno reakcijo za eksplozivni zaključek. Na vsaki delavnici se pripravi tudi material za začetno in končno napravo, ki nosita zgodbo naročnikove organizacije. Koncept se izkazuje za zanimivega, zato smo se odločili, da ga razširimo v smeri večje sestavljivosti in s tem pestrosti. Namesto ugotavljanja, kako že izdelane naprave delujejo, želimo uporabiti platforme, ki bodo omogočale izgradnjo naprav v času trajanja delavnice.
V okviru projekta smo zato razvili dve platformi, vsako s svojimi posebnostmi. Pri razvoju platform je bilo potrebno imeti v mislih več pomembnih dejavnikov. Elementi, iz katerih se na vsaki platformi gradi naprava, morajo biti enostavno sestavljivi in razstavljivi, dovolj trdni za večkratno uporabo, enostavno popravljivi ali nadomestljivi, omogočati morajo dovolj zanimive rešitve, ki hkrati ne smejo biti preveč zahteve za izgradnjo, … če naštejemo le nekaj robnih pogojev. V sodelovanju z delovnima mentorjema smo pregledali množico predlogov študentov in se odločili za dva različna koncepta, ki so ju študentje poimenovali Viseči mostovi in Gravitacijski slalom. V obeh platformah je glavni material za elemente les, le da prva temelji na kovinskem 3D ogrodju v obliki kvadra, druga pa ima kot podlago poševno vezano ploščo in kamnite podstavke. V okviru projekta smo poleg idejne zasnove, izdelave in testiranja prototipov ter sestavnih elementov izdelali tudi celotno tehnično dokumentacijo, ki omogoča izdelavo kopij posameznih elementov in obeh platform.
Izdelani platformi sta poleg uporabe v team building programih primerni tudi kot za delavnice za učence ali dijake. Zaradi modularnosti se zahtevnost zlahka prilagaja ciljni skupini. Pri končni izvedbi in oblikovanju prototipov je imel pomembno vlogo tudi delovni mentor z Višje strokovne šole na Šolskem centru Srečka Kosovela v Sežani, saj je študente usmerjal tako glede tehničnih kot tudi vizualnih rešitev pri posameznih elementih in zasnovi obeh platform.
Projekt je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se je izvajal v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3 »Štipendijske sheme« v okviru potrjene operacije »Po kreativni poti do praktičnega znanja«.

Sodelujoči na projektu:
Študenti Pedagoške fakultete: Matija Čufer, Jernej Gorenc, Maja Hladnik, Mitja Juvan, Ana Suhadolnik, Matej Valenčič.
Študenti Fakultete za matematiko in fiziko: Tomaž Cvetko, Eva Markelj.
Delovni mentorji: Žiga Novak, Matej Perčič.
Pedagoški mentorji: Jurij Bajc, Irena Drevenšek Olenik, Jerneja Pavlin, Katarina Susman, Saša Ziherl.