O verižnem eksperimentu

Verižni eksperiment je skupek naprav, ki se poganjajo ena za drugo, tako da prejšnja sproži naslednjo, v stilu podiranja domin. Verigo sestavljajo neodvisne naprave ki jih zgradijo otroci v vrtcih, učenci, dijaki, študentje in zainteresirani posamezniki.

Sodelujejo lahko polnoletni posamezniki ali skupine z dva do petimi člani in vsaj eno polnoletno odgovorno osebo oziroma mentorjem.

Povezava med vašo ter predhodno in naslednjo napravo v verigi mora obvezno potekati z uporabo enotnega veznega člena. To je kovinska kroglica premera 2 cm. Vaša naprava se mora sprožiti s tem, da bo ujela kroglico, ki bo padla navpično z višine 45 cm nad podlago iz predhodne naprave; končati pa tako, da z višine vsaj 45 cm nad podlago navpično pade kroglica, ki jo bo ujela naslednja naprava. Dve vezni kroglici vam bomo poslali po pošti po prejeti prijavi.

Verižni eksperiment poteka od desne proti levi gledano s strani gledalca. Vaša naprava naj bo sestavljena tako, da jo lahko ponovno zaženete najkasneje v času 15 minut po predhodnem zagonu. Na zaključno prireditev prinesite “rezervne dele” za vsaj tri ponovitve.

Prostor, ki ga zavzema ena naprava verige, ne sme biti večji od površine ene šolske klopi (120 cm x 60 cm); višina naprave ne sme presegati 150 cm. Nasvet: praktično je, če napravo lahko spravite v prtljažnik osebnega avtomobila. Dogajanje v posamezni napravi verige mora potekati najmanj 20 sekund in ne več kot 120 sekund. Pri konstrukciji naprav se zgledujte po varnostnih zahtevah, ki veljajo za standardne šolske fizikalne poskuse; v delovanje naprave ne sme biti vključenih nevarnih ali strupenih kemikalij, vnetljivih ali eksplozivnih snovi, odprtega ognja, visoke napetosti ali živali. Morebitni uporabljeni električni deli (črpalke, ventilatorji, elektromotorji, itd.) morajo delovati na napetosti 24 V ali manj. Uporaba omrežne napetosti ni dovoljena.

Posnetek zaključne prireditve VE 2016 v Kolpernu, Jesenice, si lahko ogledate tukaj.